Nikos Klimentidis

Nikos Klimentidis

Senior Architect

BA in Architecture
Architectural Association School of Architecture, UK

MArch in Architecture
Architectural Association School of Architecture, UK

[email protected]